Thiết kế nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền

Dự án thiết kế nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền những ngày cuối cùng để bàn giao.

nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền1 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền2 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền3 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền4 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền5 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền6 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền7 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền8 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền9 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền10 nhà hàng Thái BBQ tại Vincom Thảo Điền11